Ζητούνται άτομα για μόνινη απασχόληση

  1. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος με γνώσεις αυτοματισμού, έως 35 χρόνων, για μόνιμη απασχόληση
  2. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικός, απόφοιτος Τ.Ε.Ι, έως 35 χρόνων, για μόνιμη απασχόληση

Prisma Jaguar

Διαθέτουμε Inverter για πόρτες Prisma Jaguar.