Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση για τα προϊόντα μας ισχύει για δυο (2) έτη.

  • Η ημερομηνία έναρξης της εγγύησης είναι η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.
  • Η εγγύηση ισχύει για κάλυψη επισκευών ή ολικής αντικατάστασης των προϊόντων.
  • Η επισκευή ή αντικατάσταση πραγματοποιείται κατόπιν αποφάσεως και κρίσεως της εταιρείας.
  • Δεν ισχύει η ως άνω εγγύηση για ζημιές οι οποίες προήλθαν απο κακή χρήση, τοποθέτηση ή ζημιές που προήλθαν απο προβλήματα δικτύου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, καιρικά φαινόμενα(κεραυνός κ.λ.π.) και λοιπές καταστάσεις οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν ζημιά.
  • Δεν ισχύει όταν η εγκατάσταση των προϊόντων πραγματοποιείται απο μη εξειδικευμένο προσωπικό.

Η Digital Control διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς καμμία προειδοποίηση.